O spoločnosti

Spoločnosť PPC Power, a.s. (do októbra 2007 s pôvodným obchodným menom Fan SPV, a.s.; ďalej len ako „spoločnosť PPC Power“) bola založená v roku 2007

V októbri 2007 nadobudla 100% akcií spoločnosti PPC Power spoločnosť Paroplynový cyklus, a.s. Bratislava (po zmene obchodného mena PPC Energy Group, a.s.) a následne dňa 09.11.2007 rozhodla o zvýšení jej základného imania vo forme nepeňažného vkladu, pričom predmetom tohto vkladu bol podnik spoločnosti Paroplynový cyklus, a.s. Bratislava. V súvislosti s uvedeným rozhodnutím o zvýšení základného imania bola dňa 09.11.2007 uzatvorená Zmluva o prevode podniku medzi spoločnosťou Paroplynový cyklus, a.s. Bratislava ako prevádzajúcim a spoločnosťou PPC Power ako nadobúdateľom. Na spoločnosť PPC Power bol teda s účinnosťou od 13.11.2007 prevedený celý podnik spoločnosti Paroplynový cyklus, a.s. Bratislava, t.j. súbor všetkých jej hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania.

Dňom 13.11.2007 do všetkých existujúcich právnych vzťahov medzi spoločnosťou Paroplynový cyklus, a.s. Bratislava a jej obchodnými partnermi ako nástupca spoločnosti Paroplynový cyklus, a.s. Bratislava vstúpila spoločnosť PPC Power.

Spoločnosť PPC Power bola prevádzkovateľom elektrárne s kombinovaným paroplynovým cyklom. Do komerčnej prevádzky bola elektráreň uvedená v auguste 1998. Výroba elektriny a tepla bola založená na báze spaľovania zemného plynu. Vzhľadom na technické parametre a regulačné schopnosti elektrárne zaujala spoločnosť PPC Power významné miesto medzi producentmi elektriny a tepla na Slovensku. Odberateľom vyrobenej elektriny boli Slovenské elektrárne, a.s. (ďalej len ako „SE, a.s.“) a odberateľom vyrobeného tepla bola spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s. (ďalej len ako „BAT, a.s.“). Dodávka tepla do systému centrálneho zásobovania teplom (ďalej len ako „CZT“) v oblasti Bratislava – východ bola zabezpečená prostredníctvom napojenia na existujúcu sústavu CZT. Vyvedenie elektrického výkonu zo zdroja bolo zabezpečené napojením sa na 110 kV regionálnu distribučnú sústavu.

V súčasnosti sa spoločnosť PPC Power, a.s zameriava na sprostredkovanie nákupu a predaja energetických zariadení a ich komponentov pre spoločnosti podnikajúce v energetickom priemysle.

thời trang trẻ emWordpress Themes Total Freetư vấn xây nhàthời trang trẻ emshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữHouse Design Blog - Interior Design and Architecture Inspiration